Ime podjetja izhaja iz angleške besede BEWARE, ki v prevodu pomeni: paziti se, varovati se, čuvati se.